Dân Tài Chính

February, 2020Archive

Feb 03

Mình là Hải, học và làm về kế toán, tài chính nhưng đam mê công nghệ và chụp anh. Dân tài chính là blog cá nhân mình sẽ chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong suốt 15 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính của mình tại các tập [...]

Read the rest of this entry »